^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


E-Learning

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher 2010

E-Learning

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher 2010

E-Learning

Get Adobe Flash player

เมนูบทเรียน

Date And Time

Time : 04:16 (pm)

Date : 31/03/2020

Day : Tuesday

สถิติ

080007
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
57
185
79167
2425
2558
80007

Your IP: 3.235.75.196
2020-03-31 09:16

ลงชื่อเข้าใช้งาน


1. คลิกเลือกปุ่ม Start (Office Button)

 > จากนั้นคลิกเลือกคำสั่ง Microsoft Office 2010 > Microsoft Publisher 2010

2. โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างดังภาพขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่คำสั่ง File > New >

เลือกประเภทของสิ่งที่ต้องการสร้างในข้อที่ 3ตัวอย่างนี้ได้เลือกสร้างเอกสารเป็น Newsletters

 

3. เมื่อคลิกเลือกเอกสารที่ต้องการได้แล้วจะปรากฏรูปแบบตัวอย่างไว้ให้เลือกใช้ดังภาพ

(ในกรณีที่เลือกจากรูปแบบที่มีให้เป็นตัวอย่าง)หากต้องการรูปแบบใดเป็นตัวอย่างในการสร้างเอกสารสิ่งพิมพ์ของคุณ

สามารถดับเบิ้ลคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการได้

 

4. หลังจากเลือกรูปแบบได้แล้วหน้าต่างการทางานและไฟล์ตัวอย่างตามรูปแบบที่เลือกไว้

จะปรากฏขึ้นดังภาพด้านล่าง