^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


E-Learning

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher 2010

E-Learning

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher 2010

E-Learning

Get Adobe Flash player

เมนูบทเรียน

Date And Time

Time : 05:42 (pm)

Date : 31/03/2020

Day : Tuesday

สถิติ

080038
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
57
216
79167
2456
2558
80038

Your IP: 3.235.75.196
2020-03-31 10:42

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ในการเพิ่มจำนวนหน้าของเอกสารใหม่สามารถทำดังดังนี้

วิธีที่ 1

 

1. เลือกหน้าใดหน้าหนึ่งที่มีอยู่ด้านซ้ายมือตรง Page Navigation จากนั้นคลิกเม้าส์ขว่จะปรากฏเมนูขึ้น

2. เลือกเมนู Insert Page

3. ตั้งค่าต่าง ๆ ที่ต้องการ

4. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกเลือกปุ่ม OK


วิธีที่ 2

 

1. คลิกเลือก Tap > Insert

2. จะปรากฎ Ribbon ของ Insert ขึ้น ให้เลือกที่ Page

3. จากนั้นเลือกตั้งค่าต่าง ๆ ซึ่งความหมายของการตั้งค่าจะเหมือนกับวิธีการแทรกหน้าใหม่ด้วยวิธีที่ 1